Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

ACJB.ro - Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau In baza Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, in conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu modificarile ulterioare, avand in vedere Avizul Ministerului Justitiei nr.122/25.02.2004, prin Incheierea nr.22/27.02.2004, pronuntata de Judecatoria Bacau, in Dosar nr.2425/2004, s-a infiintat ASOCIATIA CONSILIERILOR JURIDICI BACAU (ACJB), asociatie profesionala cu personalitate juridica, organizata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial si de interes profesional, avand ca scop apararea si promovarea intereselor profesiei de consilier juridic.
Asociatia Consilierilor Juridici Bacau are ca obiective: promovarea, sustinerea si apararea drepturilor si intereselor generale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile si institutiile administratiei centrale si locale, persoanele juridice de drept privat, sindicate si alte organe cu activitate in domeniul juridic si legislativ; asigurarea unor conditii uniforme si unitare pentru exercitarea profesiei, in conformitate cu legislatia in vigoare si statutul asociatiei;

initierea si promovarea unor proiecte de acte normative din domeniul profesiei, inclusiv de modificare a legii de organizare si functionare si punerea ei in acord cu legislatia europeana in materie, in conditiile legii; initierea, organizarea si desfasurarea unor activitati de formare, specializare si perfectionare profesionala a membrilor asociatiei, de cercetare si de conlucrare cu organisme abilitate in acest sens din tara si strainatate; asigurarea accesului la resurse juridice publice si private.

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau promoveaza cu adevarat interesele profesionale ale consilierilor juridici, in conditii de egalitate si echitate, transparenta si informare, reprezentativitate si libera asociere, si care intocmeste tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari din judetul Bacau. In conformitate cu Constitutia Romaniei privind dreptul de asociere, consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau este membru fondator al Federatiei “ PRO JURE “ ROMÂNIA, Federatia Asociatiilor Profesionale ale Consilierilor Juridici, cu sediul in municipiul Brasov, Str.Iuliu Maniu, nr.43 (cladirea fostului PROIECT Brasov) – www.fpjr.ro.
Asociatia Consilierilor Juridici Bacau are in prezent un numar de 245 de membri, inscrisi pe Tabloul Consilierilor Juridici.
ACJB a efectuat numeroase demersuri catre institutiile abilitate ale statului pe care le va continua si in viitor in vederea promovarii si adoptarii unor acte normative, in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, intrucat Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic este discriminatorie in ceea ce priveste exercitarea acestei profesii in raport cu alte profesii juridice, stabilind o serie de incompatibilitati prin care se incalca dreptul la munca, alegerea profesiei si exercitarea acesteia, prevazute de Constitutia Romaniei.