Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

Anunt important!

ANUN?

n conformitate cu prevederile art. 26 alin. 5 din Legea nr. 115/2015, n vederea ntocmirii listei cu juri?tii care doresc s? fac? parte din Birourile electorale de circumscrip?ie municipale, or??ene?ti ?i comunale din jude?ul Bac?u, n calitate de pre?edin?i ?i loc?iitori ai acestora, pentru alegerile autorit??ilor administra?iei publice locale din data de 05 iunie 2016, adres?m rug?mintea consilierilor juridici din cadrul asocia?iei noastre, care doresc s? fac? parte din aceste birouri s? depun? cererile, insotite de copii dupa diploma de studii si actul de identitate, la Tribunalul Bacau, camera 401, intre orele 08-12.30, pn? la data de 06 aprilie 2016.

Modelul cererii se gaseste pe site-ul Tribunalului Bacau.
Pentru informatii suplimentare o pute?i contacta pe d-na Manea Mioara, pre?edintele asocia?iei la num?r de telefon: 0745130338.
V? mul?umim.

PRE?EDINTE
Mioara Manea