Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

Anunt important!

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 5 din Legea nr. 115/2015, în vederea întocmirii listei cu juriştii care doresc să facă parte din Birourile electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Bacău, în calitate de preşedinţi şi locţiitori ai acestora, pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 05 iunie 2016, adresăm rugămintea consilierilor juridici din cadrul asociaţiei noastre, care doresc să facă parte din aceste birouri să depună cererile, insotite de copii dupa diploma de studii si actul de identitate, la Tribunalul Bacau, camera 401, intre orele 08-12.30, până la data de 06 aprilie 2016.

Modelul cererii se gaseste pe site-ul Tribunalului Bacau.
    Pentru informatii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Manea Mioara, preşedintele asociaţiei la număr de telefon: 0745130338.
    Vă mulţumim.

PREŞEDINTE
Mioara Manea