Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

ANUN?

n conformitate cu prevederile art. 21 alin.1 - alin. 6 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, n vederea ntocmirii listei cu juri?tii care doresc s? fac? parte din Birourile electorale ale sec?iilor de votare municipale, or??ene?ti ?i comunale din Jude?ul Bac?u, n calitate de pre?edin?i ?i loc?iitori ai acestora, pentru alegerea Presedintelui Romniei, la alegerile organizate in data de 02 noiembrie 2014, v? comunic?m c? ave?i posibilitatea s? v? adresa?i cu cerere in acest sens, la Institutia Prefectului-Judetul Bacau, pana la data de 18.09.2014.

Modelul de cerere il puteti obtine de la birourile nr.17 ?i nr.18 din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Bacau. La cerere se vor anexa copii dup? actul de identitate si de studii.

Pentru relatii suplimentare aveti posibilitatea s? o contacta?i telefonic pe d-na Manea Mioara, la urm?torul num?r de telefon: 0745.130-338.

V? mul?umim.

PRE?EDINTE

Mioara Manea