Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

ANUN?

n conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 - alin. 5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamenul European, n vederea ntocmirii listei cu juri?tii care doresc s? fac? parte din Birourile electorale ale sectiilor de votare municipale, orasenesti si comunale din jude?ul Bac?u, n calitate de pre?edin?i ?i loc?iitori ai acestora, pentru alegerile pentru Parlametul European, din data de 25 mai 2014, va comunicam ca aveti posibilitatea sa va adresati cu cerere in acest sens la Institutia Prefectului Judetul Bacau, pn? la data de 14.04.2014. Modelul de cerere l pute?i ob?ine de la birourile nr. 17 ?i nr. 18 din cadrul Institu?iei Prefectului Jude?ul Bac?u. La cerere se vor anexa copie dup? actul de identitate ?i dupa cel de studii. Pentru rela?ii suplimentare ave?i posibilitatea s? o contacta?i telefonic pe d-na Manea Mioara, pre?edintele asocia?iei la urm?torul num?r de telefon: 0745130338.

V? mul?umim.

PRE?EDINTE

Mioara Manea