Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Acte necesare inscriere in asociatia consilierilor juridici Bacau

Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute art.8-11 din Legea nr.514/2003 poate solicita primirea în ACJB printr-o cerere-tip adresată preşedintelui asociaţiei.


La cerere se vor ataşa urmatoarele:

- copie de pe actul de identitate al solicitantului;

- copie de pe certificatul de naştere;

- copie de pe certificatul de casatorie;

- copie de pe diploma de studii;

- copie dupa carnetul de muncă, dupa contractul individual de munca, adeverinta, etc. din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic;

- declaraţia solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003;

- declaraţia solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 10 din Legea nr. 514/2003;

- declaraţia expresă a solicitantului că nu este sau nu a fost înscris într-o altă asociaţie profesională constituită în temeiul Legii nr. 514/2003;

- 2 poze tip buletin (pentru legitimaţie).