Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Acte necesare inscriere in asociatia consilierilor juridici Bacau

Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute art.8-11 din Legea nr.514/2003 poate solicita primirea in ACJB printr-o cerere-tip adresata presedintelui asociatiei.


La cerere se vor atasa urmatoarele:

- copie de pe actul de identitate al solicitantului;

- copie de pe certificatul de nastere;

- copie de pe certificatul de casatorie;

- copie de pe diploma de studii;

- copie dupa carnetul de munca, dupa contractul individual de munca, adeverinta, etc. din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic;

- declaratia solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 9 din Legea nr. 514/2003;

- declaratia solicitantului ca nu se afla in nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 10 din Legea nr. 514/2003;

- declaratia expresa a solicitantului ca nu este sau nu a fost inscris intr-o alta asociatie profesionala constituita in temeiul Legii nr. 514/2003;

- 2 poze tip buletin (pentru legitimatie).