Bine ati venit pe site-ul Asociatiei Consilierilor Juridici din Judetul Bacau

  • Imprimare

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau În baza Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu modificarile ulterioare, având în vedere Avizul Ministerului Justitiei nr.122/25.02.2004, prin Încheierea nr.22/27.02.2004, pronuntata de Judecatoria Bacau, în Dosar nr.2425/2004, s-a înfiintat ASOCIATIA CONSILIERILOR JURIDICI BACAU (ACJB), asociatie profesionala cu personalitate juridica, organizata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial si de interes profesional, având ca scop apararea si promovarea intereselor profesiei de consilier juridic.
Asociatia Consilierilor Juridici Bacau are ca obiective: promovarea, sustinerea si apararea drepturilor si intereselor generale ale membrilor sai în relatiile cu autoritatile si institutiile administratiei centrale si locale, persoanele juridice de drept privat, sindicate si alte organe cu activitate în domeniul juridic si legislativ; asigurarea unor conditii uniforme si unitare pentru exercitarea profesiei, în conformitate cu legislatia în vigoare si statutul asociatiei;

initierea si promovarea unor proiecte de acte normative din domeniul profesiei, inclusiv de modificare a legii de organizare si functionare si punerea ei în acord cu legislatia europeana în materie, în conditiile legii; initierea, organizarea si desfasurarea unor activitati de formare, specializare si perfectionare profesionala a membrilor asociatiei, de cercetare si de conlucrare cu organisme abilitate în acest sens din tara si strainatate; asigurarea accesului la resurse juridice publice si private.

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau promoveaza cu adevarat interesele profesionale ale consilierilor juridici, în conditii de egalitate si echitate, transparenta si informare, reprezentativitate si libera asociere, si care întocmeste tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari din judetul Bacau. În conformitate cu Constitutia României privind dreptul de asociere, consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale în scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, în conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau este membru fondator al Federatiei “ PRO JURE “ ROMÂNIA, Federatia Asociatiilor Profesionale ale Consilierilor Juridici, cu sediul în municipiul Brasov, Str.Iuliu Maniu, nr.43 (cladirea fostului PROIECT Brasov) – www.fpjr.ro.
Asociatia Consilierilor Juridici Bacau are în prezent un numar de 245 de membri, înscrisi pe Tabloul Consilierilor Juridici.
ACJB a efectuat numeroase demersuri catre institutiile abilitate ale statului pe care le va continua si in viitor în vederea promovarii si adoptarii unor acte normative, în concordanta cu legislatia Uniunii Europene, întrucât Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic este discriminatorie în ceea ce priveste exercitarea acestei profesii în raport cu alte profesii juridice, stabilind o serie de incompatibilitati prin care se încalca dreptul la munca, alegerea profesiei si exercitarea acesteia, prevazute de Constitutia României.