Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Bine ati venit pe site-ul Asociatiei Consilierilor Juridici din Judetul Bacau

Taxa de inscriere este de 30 RON pentru membrii aderenti.

Relatii suplimentare se pot obtine de la:

- Mioara Manea - tel.: 0745-130.338;

- Doina Sarghie - tel.: 0721-840.904;

- Mihai Postelnicu - tel.: 0234-512.059;

- Daniela Chirila - tel.: 0234-374.272 int. 15;

- Elena Anghel - tel.: 0741-185.718.

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau In baza Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, in conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu modificarile ulterioare, avand in vedere Avizul Ministerului Justitiei nr.122/25.02.2004, prin Incheierea nr.22/27.02.2004, pronuntata de Judecatoria Bacau, in Dosar nr.2425/2004, s-a infiintat ASOCIATIA CONSILIERILOR JURIDICI BACAU (ACJB), asociatie profesionala cu personalitate juridica, organizata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial si de interes profesional, avand ca scop apararea si promovarea intereselor profesiei de consilier juridic.
Asociatia Consilierilor Juridici Bacau are ca obiective: promovarea, sustinerea si apararea drepturilor si intereselor generale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile si institutiile administratiei centrale si locale, persoanele juridice de drept privat, sindicate si alte organe cu activitate in domeniul juridic si legislativ; asigurarea unor conditii uniforme si unitare pentru exercitarea profesiei, in conformitate cu legislatia in vigoare si statutul asociatiei;

Detalii..

Momentan nu exista continut pentru aceasta pagina!

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau

- Statut

Organele de conducere ale Asociatiei:


A. Adunarea Generala;
Adunarea Generala se compune initial din membrii fondatori ale caror nume si adrese sunt enumerate in Actul constitutiv, iar ulterior si din toti membrii asociati care adera la prezentul Statut. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a.)aproba modificarea actelor constitutive ale ACJB si ale Statutului;
b.)aproba aderarea la o structura asociativa cu caracter national;
c.)alege membrii Consiliului Director;
d.)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul exercitiului financiar pentru anul anterior;
e.)valideaza cenzorii propusi de catre Consiliul Director;
f.)adopta motiuni care sa reflecte pozitia ACJB cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de consilier juridic ori statutul consilierului juridic;
g.)hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
h.)orice alte atributii stabilite prin lege sau prin statut.

B. Consiliul Director
Consiliul Director este alcatuit din 11 membri, alesi de Adunarea Generala. Membri consiliului sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Componenta primului Consiliu Director este stabilita prin Actul Constitutiv, pentru un mandat de 4 ani. Din Consiliul Director fac parte:
a.)un presedinte
b.)doi vicepresedinti
c.)un secretar general
d.)un secretar
e.)6 membri

Presedintele asociatiei este si presedintele Consiliului Director. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:
a.)prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b.)aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
c.)elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a ACJB;
d.)elaboreaza Regulamentele de functionare ale comisiilor de lucru;
e.)apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice;
f.)gestioneaza bunurile ACJB;
g.)incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
h.)aplica, la propunerea Comisiilor de lucru, sanctiunile prevazute de prezentul Statut;
i.)alege dintre membrii sai presedintii comisiilor de lucru si numeste membri acestora;
j.)intocmeste evidentele consilierilor juridici si actualizeaza permanent evidenta, iar la sfarsitul fiecarui an le va comunica organelor prevazute de lege;
k.)orice alte atributii pe care legea sau Statutul ACJB le stabileste in sarcina sa.

In lucru

La nivelul Federatiei „ProJure” Romania a fost initiata o Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea activitatilor de asistenta si reprezentare juridica, pe care Asociatia Consilierilor Juridici Bacau o sustine.

Propunerea legislativa constituie o baza pentru elaborarea unui act normativ nou. Forma finala urmeaza a se inainta Parlamentului Romaniei care si-a manifestat dorinta de a ne sprijini, dar sarcina elaborarii proiectului revine asociatiilor profesionale.

In aceeasi masura, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau si-a manifestat deplina sustinere fata de Proiectul Domnului Deputat Grosaru Mircea - Propunere legislativa privind reforma unor profesii juridice, respinsa de catre Senat la data de 22.05.2006 si respiunsa de catre Camera Deputatilor la data de 09.10.2007 . Consultarea proiectului se poate face la adresa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=10552

Existenta unor profesii legale separate (avocati, consilieri juridici, notari, judecatori, procurori) cu functii diferite, dar cu trasaturi comune (practica dreptului, independenta in actul profesional) si scop final comun (protectia si exercitiul drepurilor si libertatilor civile, realizarea acestor drepturi, realizarea sau sprijinirea directa si indirecta a actului de justitie) a impus o schimbare de optica si din partea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care dupa atatia ani de ignorare completa a considerat ca fiind necesara unificarea profesiilor legale intr-un singur corp profesional, care sa respecte aceleasi reguli legale, statutare, etice si deontologice. Anteproiectul de lege a profesiei legale, initiat in acest sens, isi propune unificarea profesiilor legale intr-un singur corp profesional.

Pana la a se realiza aceasta profunda reforma a profesiilor juridice, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau a identificat o serie de acte normative discriminatoare in priviinta consilierilor juridici, propunand in acest sens un Proiect de Lege pentru modificarea art.33, alin. (7) din Legea nr.303/2004 privind statulul judecatorilor si procurorilor, republicata in M.O. nr.826/13.09.2005, cu modificarile si completarile ulterioare:
Articol unic. Alineatul (7) al articolului 33, din Legea nr.303/2004 privind statulul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.826 din 13.09.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii si consilierii juridici cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.”
Stadiul proiectului poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputatilor:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7232
Proiectul a fost insa respins definitiv de catre Senat la data de 07.09.2006, punctul de vedere al Guvernului fiind unul apt de oprobiul public al tuturor consilierilor juridici din Romania.
Acelasi Guvern care a emis punctul de vedere mai sus mentionat, tinand seama si de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 59/2007, prin care acesta a constatat ca fiind discriminatorie neincluderea in lege a unor categorii de personal cu aceeasi pregatire juridica (ofiterii de politie si grefierii cu studii superioare juridice), in vederea admiterii in magistratura pe baza de concurs, a eliminat in cele din urma si discriminarile care existau la numirea, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea a numai unora dintre profesiile juridice care indeplineau conditia vechimii de 10 ani.
Astfel, prin Art.I, pct.4 din Ordonanta de urgenta nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007, articolul 33, alineatele (5)-(10) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost abrogate.
De asemenea, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau si-a manifestat deplina sustinere fata de Proiectul Domnului Deputat Constantin Niculescu http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/40/0/pl340.pdf, care intentiona sa elimine regimul discriminatoriu creat prin compatibilizarea exercitarii profesiei de consilier juridic doar cu activitatea didactica universitara, excluzandu-i de la prestarea unei functii didactice in invatamantul preuniversitar, in antiteza cu alte profesii juridice similare. Propunerea de lege pentru modificarea art.11, lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic a fost respinsa de catre Senat la data de 26.05.2004, si respinsa de catre Camera Deputatilor la data 29.06.2004.

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5604

Pentru eliminarea oricarei forme de tratament discriminatoriu in raport de cetatenie in ceea ce priveste accesul la o profesie si conditiile de exercitare a acesteia, a fost adoptata Legea nr.246/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata in Monitorul Oficial nr. 556 din 27-06-2006.

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/300/00/3/leg_pl303_06.pdf

Semnalam si urmatoarele propuneri de modificare a Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, unele respinse definitiv, altele aflate in procedura legislativa fie la Senat, fie la Camera Deputatilor:

-Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic:
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/00/2/pl502.pdf;

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6694 ;

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic:
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2009/300/70/4/pl374.pdf

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=14234;

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic -L423/2009. Documente asociate proiectului de lege pot fi consultate pe site-ul:
http://webapp.senat.ro/senat.proiect.asp?cod=14234&POS=0

- Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea si functionarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare – L243/2009. Documente asociate proiectului de lege pot fi consultate pe site-ul:
http://webapp.senat.ro/senat.proiect.asp?cod=14070&pos=0

Ca o schimbare de optica, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei, la formularea Punctelor de vedere cu privire la Propunerile legislative pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea si functionarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare, a recunoscut, in sfarsit, in anul 2009, faptul ca:

- U.C.C.J.R. nu este un organizata ca un “corp profesional” cata vreme Legea nr. 514/2003 se refera la asociatii profesionale, asadar, la asociatiile constituite in temeiul dreptului la asociere (art. 40 din Constitutia Romaniei, republicata) si in concordanta cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, iar nu la un „corp profesional”;

- U.C.C.J.R. nu a fost abilitata prin Legea nr.514/2003 sa asigure punerea in aplicare a prevederilor acesteia si nici nu are atributii de autoreglementare si de organizare a profesiei de consilier juridic la nivel national;

- Statutul profesiei de consilier juridic reglementeaza - abuziv si ilegal - organizarea acestei profesii „ca un corp profesional";

- Adoptarea unui statut al profesiei de consilier juridic este lipsita de temei legal. Legea nr. 514/2003 face referire la statutele profesionale ale asociatiilor de consilieri juridici, si nu la statutul profesiei;

- Statutul profesiei de consilier juridic a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fara respectarea dispozitiilor art.5 lit.j) din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ceea ce ramane un deziderat comun este ca modificarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic se impune cu necesitate si de urgenta pentru a reda demnitatea acestei profesii juridice integrate in sistemul juridic romanesc, iar concurenta profesionistilor dreptului pe piata serviciilor juridice trebuie sa fie libera si nediscriminatorie.

Propunerile dvs. formulate in scris le asteptam la sediul ACJB, pentru a fi luate in considerare la formularea modificarilor si completarilor la Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Contribuiti cu 2%

Pentru a directiona 2% din impozitul dvs. pe venit catre Asociatia Consilierilor Juridici Bacau, va rugam sa folositi urmatoarele date in declaratia dvs.:

ASOCIATIA CONSILIERILOR JURIDICI BACAU
Cod Fiscal: 16286821
Cont nr: IBAN RO7474RZLBR0000060005494693
Banca: Raiffesein Bank Agentia Bacau

Declaratiile fiscale care va sunt necesare pentru acest lucru le puteti descarca de aici:
-
Declaratia 230 - pentru contribuabilii cu venituri din salarii;
- Declaratia 200 - pentru contribuabilii cu (si) venituri din alte surse.

Pentru mai multe detalii a se vedea Normele metodologice valabile pentru anul fiscal 2008 – Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr.2371/2007.

 • Pentru a intelege mai bine acest mecanism, va rugam sa cititi urmatoarele instructiuni:

  Ce inseamna 2% pentru contribuabili:
  Prevederea 2% este un mecanism de transparenta fiscala prin intermediul caruia contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o organizatie neguvernamentala (asociatie sau fundatie). Puteti astfel decide catre cine merg (2%) din impozitele dvs.!

  De ce e bine sa folositi aceasta prevedere?
  Nu va costa nimic!
  Contribuiti la eficientizarea cheltuirii banului public-deci al dvs.!
  Puteti ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. directionand 2% catre o organizatie care lucreaza in acel domeniu.
  Va puteti asigura ca acei bani raman in comunitatea dvs. directionandu-i catre o organizatie locala.
  Puteti ajuta oameni in nevoie directionand 2% catre o organizatie care lucreaza pentru ei!

  Ce trebuie sa faceti?
  Pasul 1.) Alegeti un domeniu si o organizatie catre care vreti sa directionati 2% din impozitul dvs. Cititi sectiunile cum se alege organizatia si cum aleg o organizatie buna sau consultati baza de date. Daca doriti puteti raspunde uneia din cererile pe care probabil le veti primi sau despre care veti citi sau auzi.
  Pasul 2.) Aflati datele de contact ale organizatiei. Aveti nevoie de urmatoarele informatii:

 • Numele organizatiei

 • Codul de identificare fiscala (codul fiscal)

 • Contul organizatiei in format IBAN

Pasul 3.) Completati datele pe declaratia de venit global
Formularul prin care puteti directiona 2% din impozitul dvs. catre o organizatie este declaratia de venit global. Daca va numarati printre cei carora angajatorul le completeaza fisa fiscala si nu ati mai completat declaratia de venit global nu va ingrijorati. Nu va dura mai mult de 5 minute!
Puteti obtine declaratia de venit global de la administratiile financiare, o puteti descarca de pe situl Ministerului Finantelor Publice http://anaf.mfinante.ro/wps/portal sau puteti ruga o cunostinta sa va faca o copie sau puteti cere o copie organizatiei catre care doriti sa directionati 2%.
Completati Capitolul A. Date de identificare ale contribuabilului (nume, adresa, telefon, cod numeric personal, etc.)
Completati capitolul H. Sectiunea 2. Sponsorizare entitate nonprofit.
Treceti datele organizatiei: nume, cod fiscal si cont bancar. Atentie contul bancar in format IBAN are 24 de cifre!
Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata.
Asta-i tot!

Daca aveti venituri de la un singur angajator care va completeaza fisa fiscala de tip 1 (FF1) asta este tot ce trebuie sa completati in declaratia de venit global. Ignorati celelalte capitole.
Pasul 4.) Trimiteti prin posta declaratia de venit global administratiei financiare de la domiciliul dvs. sau depuneti-o chiar dvs. Termenul limita este 15 mai a anului in curs!
V-ati adus contributia la buna cheltuire a fondurilor publice si ati contribuit la o viata mai buna in comunitatea dvs.! Pana la 31 decembrie administratia financiara va centraliza toate informatiile si va vira sumele stranse catre organizatiile beneficiare.

Cum se alege organizatia?
Prima intrebare la care trebuie sa raspundeti este in ce zona si catre ce domeniu doriti sa se indrepte 2% din impozitul dvs?
Daca doriti ca banii sa ramana in comunitatea dvs. alegeti o organizatie locala.
Daca sunteti interesat de o anumita regiune (in care ati copilarit, de care sunteti legat dintr-un anumit motiv) alegeti o organizatie care activeaza acolo.
Daca aceste lucruri nu sunt importante pentru dvs. puteti alege orice tip de organizatie, inclusiv organizatii care lucreaza la nivel regional sau national.
Urmatoarea intrebare la care trebuie sa va raspundeti este in ce domeniu doriti sa ajunga banii dvs. Aici optiunile sunt mult mai numeroase. Tipic organizatiile sunt impartite in urmatoarele categorii:

 • Asociatii profesionale si de afaceri (diverse tipuri de asociatii profesionale - de exemplu asociatii ale profesorilor, medicilor, lucratorilor sociali, jurnalistilor, contabililor, managerilor, cat si asociatii ale intreprinderilor dintr-un domeniu/industrie. Daca doriti sa sustineti dezvoltarea profesiei dvs. sau a domeniului de afaceri in care activati, incercati sa le gasiti aici!)

 • Cultura, arta, recreere (asociatii si fundatii nationale sau locale care promoveaza implicarea publicului in activitati culturale, artistice si recreative. Ii puteti gasi organizand concerte, expozitii, lectii de dans, teatru, muzica sau desen, promovand tineri artisti plastici, activitati sportive sau organizand dezbateri si mese rotunde pe teme ce tin de activitatea lor. Daca doriti sa sustineti organizatiile care va fac viata mai bogata si mai frumoasa incercati aici!)

 • Cooperare internationala (asociatii si fundatii care promoveaza cooperarea internationala, organizeaza diverse schimburi de experienta si comunicare intre tari, implica organizatii si instutitii din mai multe tari in rezolvarea unor probleme de depasesc granitele uneia, ofera ajutor tarilor mai
  putin dezvoltare sau care trec prin anumite crize).

 • Dezvoltare economica si sociala (acesta este un domeniu relativ larg in care gasiti diverse asociatii locale, regionale si nationale care isi propun sa dezvolte economia, intreprinderile mici sau care incearca sa creeze si sa sustina activitati si grupuri ce-si propun dezvoltarea comunitatii, a spiritului de intrajutorare, a unor legaturi durabile intre oameni).

 • Drepturi civile si cetatenesti (asociatii si fundatii care activeaza pentru definirea si protejarea drepturilor omului si a drepturilor garantate prin Constitutie si prin lege, ofera sprijin celor a caror drepturi au fost incalcate, militeaza pentru masuri care sa previna incalcarea drepturilor).

 • Invatamant, educatie, cercetare (asociatii si fundatii care lucreaza pentru a promova accesul la educatie, ofera sprijin celor care doresc sa invete sau profesorilor, dezvolta si testeaza metode noi si programe alternative de educatie, sprijina reforma din invatamant sau incearca sa descopere noi solutii la probleme diverse ale societatii.)

 • Media si relatii publice (asociatii si fundatii care lucreaza pentru ca cetatenii sa aiba acces la o informatie de calitate despre ce ce intampla in jurul lor, pentru dezvoltarea profesionala a jurnalistilor si a specialistilor de relatii publice. )

 • Protectia mediului (asociatii si fundatii care activeaza in domeniul educatiei ecologice, pentru schimbarea practicilor ce afecteaza negativ mediul inconjurator, pentru protectia biodiversitatii - a florei si faunei afectate negativ de actiunile omului, pentru gasirea unor solutii de dezvoltare care iau in considerare mediul inconjurator. )

 • Religie (asociatii si fundatii care sunt afiliate diferitelor culte religioase active in Romania. Cel mai adesea desfasoara activitati de caritate sau de promovare a valorilor care stau la baza respectivului cult.

 • Sanatate (asociatii si fundatii care promoveaza accesul la servicii de sanatate de calitate, organizeaza campanii de informare si prevenire a unor boli importante cum sunt cancerul sau SIDA, sustin persoane bolnave cu acces la medicamente. )

 • Servicii sociale (o sfera destul de larga de asociatii si fundatii care ofera servicii de protectie si integrare sociala a celor care se afla intr-o situatie dezavantajata - copii orfani, persoane si familii fara venituri sau cu venituri mici, parinti singuri, batrani care nu au suport din partea familiei, persoane cu handicap fizic sau mental.)

Ganditi-va care din domenii este mai important pentru dvs.? In ce domeniu doriti foarte mult sa se schimbe ceva? Exista un domeniu de care va simititi atasat? Aveti legaturi cu unul dintre domenii? Aveti interesul ca unul din domenii sa se dezvolte?
Cum aleg o organizatie buna?
Este normal sa doriti ca banii dvs. sa fie cheltuiti cu maxima eficienta.
In continuare va prezentam o serie de sugestii care sa va ajute sa va asigurati ca veti directiona 2% din impozitul dvs. catre o organizatie transparenta si eficienta:

 • Ati mai auzit de organizatie: ati citi despre ea in presa, cineva de incredere v-a povestit despre ea, ati avut contacte directe cu organizatia .

 • In organizatie exista oameni de incredere: consiliul de conducere este format din personalitati sau persoane de incredere, cunoasteti direct oameni implicati in organizatie, persoanele implicate sunt dedicate si bine pregatite pentru ceea ce fac.

 • Organizatia opereaza in mod transparent: pueti afla cu usurinta informatii suplimentare (inclusiv de natura financiara), la cerere vi se pune la dispozitie un raport anual al organizatiei, organizatia a fost verificata financiar cu rezultate bune fie de catre autoritatile competente, fie de catre un evaluator independent.

 • Organizatia opereaza in mod eficient: ati auzit sau citit de rezultatele bune ale organizatiei, cunosteti persoane beneficiare ale organizatiei care sunt multumite de serviciile acesteia.

 • Cereti referinte despre organizatie: a mai auzit cineva de ea? Cunoasteti persoane care au beneficiat de serviciile ei? Cunoasteti persoane implicate in organizatie?

Evitati sa directionati catre o organizatie daca:

 • este excesiv de insistenta

 • nu va ofera informatii credibile

 • nici dvs. nici altcineva dintre cunoscuti nu au auzit niciodata de ea

 • nu poate fi contactata cu pentru a oferi raspunsuri la intrebari

 • ezita sa va ofere informatii financiare sau despre numarul si natura beneficairilor sai

 • nu va ofera informatii specifice despre activitatile sale

Ce nu este prevederea 2%?
Directionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donatie! Este vorba de o suma datorata statului (ca impozit) dar puteti decide modul si cui va fi ea alocata.
Directionarea a 2% nu este o metoda legala de frauda fiscala! Nu aveti dreptul sa cereti nici un fel de beneficii financiare sau de alta natura organizatiei catre care ati directionat 2%. Pe baza eficientei si transparentei ei insa puteti decide daca anul viitor va mai beneficia de prevederea 2% din partea dvs.!

Prevederea legala:
Articolul. 57, alineatul (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 23/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
„ (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii. „

Pentru mai multe informatii puteti obtine si de pe site-ul: http://www.doilasuta.ro

Mai multe articole...

 1. Telefoane si pagini web utile